Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ārstniecības iestāžu sniegto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu (izņemot laboratoriskos izmeklējumus).

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem ārstniecības iestādēm, kuras ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada progno1ze

2020. gada prognoze

Nodrošināta ambulatorā veselības aprūpe

Ārstniecības iestādes (līgumi) sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (bez ģimenes ārstu praksēm), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, (skaits)

-

426

427

427

427

Ambulatorie apmeklējumi pie sekundārās ambulatorās aprūpes speciālistiem, (skaits)

-

15 081 917

15 081 917

15 081 917

15 081 917

Ambulatorie izmeklējumi (valsts apmaksātie pakalpojumi), (skaits) *

-

1 942 392

1 942 392

1 942 392

1 942 392

Gultas dienas dienas stacionārā, (skaits)

-

539 502

539 502

539 502

539 502

* Izmeklējumu skaits pakalpojumu veidos - Rentgenoloģija, Kodolmagnētiskās rezonanse, Datortomogrāfija, Ultrasono­grāfija, Radionuklīdā diagnostika, Osteodensitometrija, Sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi,  Endoskopija, Neiroelektrofizioloģiskie funkcionālie izmeklējumi, Doplerogrāfija, Mammogrāfija un Medicīniskā apaugļošana.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

156 643 132

157 907 996

157 907 996

157 907 996

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

156 643 132

1 264 864

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

0,8

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 264 864

1 264 864

t. sk.:

 

-

1 264 864

1 264 864

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri (dotācija valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai)  atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40, 43.§ 10.punktam

-

1 264 864

1 264 864