Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ārstniecības iestāžu sniegto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu (izņemot laboratoriskos izmeklējumus).

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem ārstniecības iestādēm, kuras ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta ambulatorā veselības aprūpe*

Ārstniecības iestādes (līgumi) sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (bez ģimenes ārstu praksēm), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, (skaits)

-

-

426

423

420

Ambulatorie apmeklējumi pie sekundārās ambulatorās aprūpes speciālistiem (skaits)

-

-

15 081 917

15 081 917

15 081 917

Ambulatorie izmeklējumi (valsts apmaksātie pakalpojumi), (skaits)**

-

-

1 942 392

1 942 392

1 942 392

Gultas dienas dienas stacionārā (skaits)

-

-

539 502

539 502

539 502

Uzsāk plānot ar 2017.gadu.

** Izmeklējumu skaits pakalpojumu veidos - Rentgenoloģija, Kodolmagnētiskās rezonanse, Datortomogrāfija, Ultrasono­grāfija, Radionuklīdā diagnostika, Osteodensitometrija, Sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi,  Endoskopija, Neiroelektrofizioloģiskie funkcionālie izmeklējumi, Doplerogrāfija, Mammogrāfija un Medicīniskā apaugļošana.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

156 643 132

156 643 132

156 643 132

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

156 643 132

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

156 643 132

156 643 132

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

7 817 899

7 817 899

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta protokola Nr.41, 5.§ 22.punktam

-

1 317 899

1 317 899

Rindu mazināšana uz speciālistu pakalpojumiem ambulatorajā veselības aprūpē atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta  protokola Nr.40, 59.§ 2.punktam

-

2 000 000

2 000 000

Ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.07.00 "Valsts galvoto aizdevumu atmaksa" atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta  protokola Nr.41, 3.§ 9.punktam

-

4 500 000

4 500 000

Strukturālas izmaiņas

-

148 059 688

148 059 688

Pārdale no likvidētās apakš­prog­rammas 33.01.00 „Ārstniecība” atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 31.maija protokola Nr.26, 39.§ 6.32.apakšpunktam

-

148 059 688

148 059 688

Citas izmaiņas

-

765 545

765 545

Primārās diagnostikas un speciālistu konsultāciju nodrošināšana onkoloģijā saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 27.septembra noteikumiem Nr.642, līdzekļus pārdalot no budžeta apakšprogrammas 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē”, atbilstoši priekšlikumam Nr.403 un Nr.380 2.lasījumam

-

765 545

765 545