Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt stacionāro ārstniecības iestāžu sniegto neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu apmaksu stacionārajās ārstniecības iestādēs.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto neatliekamās palīdzības pakalpojumu apmaksa stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība*

Neatliekamās hospitalizācijas (skaits)

-

-

255 100

255 100

255 100

Vidējais ārstēšanās ilgums (gultasdienu skaits uz vienu pacientu)

-

-

7,7

7,7

7,7

Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās sniedz neatliekamo stacionāro aprūpi, (skaits)

-

-

32

32

32

Uzsāk plānot ar 2017.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

162 380 437

162 340 437

162 340 437

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

162 380 437

­-40 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-0,02

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

162 380 437

162 380 437

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

2 072 092

2 072 092

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta protokola Nr.41, 5.§ 22.punktam

-

2 032 092

2 032 092

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 1.Torakālās ķirurģijas nodaļas paplašināšana un remonts atbilstoši priekšlikumam Nr.388 un Nr.365 2.lasījumam

-

20 000

20 000

SIA “Vidzemes slimnīca” Bērnu slimību nodaļas un Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas tehnoloģiskā aprīkojuma iegāde atbilstoši priekšlikumam Nr.391 un Nr.368 2.lasījumam

-

20 000

20 000

Strukturālas izmaiņas

-

160 308 345

160 308 345

Pārdale no likvidētās apakš­prog­rammas 33.01.00 „Ārstniecība” atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 31.maija protokola Nr.26, 39.§ 6.32.apakšpunktam

-

160 308 345

160 308 345