Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt plānveida stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto plānveida veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas. Kā arī tiek nodrošināta norēķinu veikšana ar ES un Eiropas Ekonomiskas zonas dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotajiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada prognoze 2022. gada prognoze

Nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās sniedz plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, (skaits)

38

38

40

40

40

Plānveida hospitalizācijas (skaits)

86 159

100 156

96 835

96 835

96 835

Vidējais ārstēšanās ilgums, (gultasdienu skaits uz vienu plānveida pacientu)

9,1

10

9

9

9

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

135 689 332

158 688 659

157 939 363

157 950 363

157 950 363

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

22999 327

-749 296

11 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

16,9

-0,5

0,01

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

35041 374

34292 078

-749 296

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

9826 529

9826 529

Palielināti izdevumi, lai starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu stacionārajās ārstniecības iestādēs strādājošo ārstniecības personu darba samaksas pieaugumu, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes prot. Nr.42 34§. 2.punktam

-

9826 529

9826 529

Vienreizēji pasākumi

34556 602

-

-34 556 602

Samazināti izdevumi endoprotezēšanas pakalpojumiem stacionārā, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.3.1.apakšpunktam

2613 397

-

-2613 397

Samazināti izdevumi darbnespēju saīsināšanai un pasākumiem prognozējamās invaliditātes novēršanai ar mērķi novērst ilgstošu slimošanu personām darbspējīgā vecumā, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.3.2.apakšpunktam

2564 029

-

-2564 029

Samazināti izdevumi aknu transplantācijas operācijām, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.3.3.apakšpunktam

274 578

-

-274 578

Samazināti izdevumi pacientu izmeklēšanai pirms aknu ortotopiskas aknu transplantācijas stacionārā, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.3.4.apakšpunktam

59 124

-

-59 124

Samazināti izdevumi hronisko pacientu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.3.5.apakšpunktam

5437 810

-

-5437 810

Samazināti izdevumi onkoloģisko pacientu skaita un prognozēto ārstēšanas izmaksu pieaugumam stacionārā, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.4.1.apakšpunktam

2462 239

-

-2642 239

Samazināti izdevumi patoloģijas centra izveidei, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.4.2.apakšpunktam

2559 313

-

-2559 313

Samazināti izdevumi jauna pakalpojuma programmai “Aortālā vārstuļa transkatetrāla implantācija (TAVI)”, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.4.apakšpunktam un 7.punktam

1875 000

-

-1875 000

Samazināti izdevumi jaunas endoprotezēšanas operāciju zāles izveidei, pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.1.3.apakšpunktam un 7.punktam

962 059

-

-962 059

Samazināti izdevumi Valsts patoloģijas centrā jaunas manipulācijas izveidei, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.2.2.1.apakšpunktam un 7.punktam

327 585

-

-327 585

Samazināti izdevumi jaunas manipulācijas izveidei urīnpūšļa un prostatas vēža diagnostikai un ārstēšanai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.2.2.2.apakšpunktam un 7.punktam

165 874

-

-165 874

Samazināti izdevumi lineārā paātrinātāja iegādei, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.2.2.3.apakšpunktam un 7.punktam

2500 000

-

-2500 000

Samazināti izdevumi mamogrāfijas iekārtas (ar stereotaktisko aprīkojumu vakuuma biopsijas veikšanai) iegādei, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.2.2.4.apakšpunktam un 7.punktam

250 000

-

-250 000

Samazināti izdevumi Videocistoskopijas sistēmas komplekta iegādei, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.2.2.5.apakšpunktam un 7.punktam

110 000

-

-110 000

Samazināti izdevumi četru FibroScan iekārtu iegādei, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.3.2.1.apakšpunktam un 7.punktam

360 000

-

-360 000

Samazināti izdevumi aknu elastogrammas ar FibroScan iekārtu izmeklējumu pieejamībai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.3.2.2.apakšpunktam un 7.punktam

24 550

-

-24 550

Samazināti izdevumi jaundzimušo skrīningu veikšanai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.4.2.apakšpunktam un 7.punktam

361 062

-

-361 062

Samazināti izdevumi paliatīvo pakalpojumu pieejamībai VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.6.2.apakšpunktam un 7.punktam

289 918

-

-289 918

Samazināti izdevumi akūto stacionāra rehabilitācijas pakalpojumu pieejamībai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.7.1.apakšpunktam un 7.punktam

1888 535

-

-1888 535

Samazināti izdevumi subakūto stacionāra rehabilitācijas pakalpojumu pieejamībai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.7.2.apakšpunktam un 7.punktam

1986 239

-

-1986 239

Samazināti izdevumi pakalpojumu pieejamībai tāmes finansētajās stacionārajās psihiatriskajās veselības aprūpes iestādēs, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.5.1.apakšpunktam un 7.punktam

509 746

-

-509 746

Samazināti izdevumi vecāku iespējai uzturēties kopā ar bērnu stacionārā, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.5.2.apakšpunktam un 7.punktam

10 515

-

-10 515

Samazināti izdevumi kaulu allotransplantātu pieejamībai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.1.1.apakšpunktam un 7.punktam

99 900

-

-99 900

Samazināti izdevumi jauna datortomogrāfa iegādei, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.1.2.apakšpunktam un 7.punktam

2100 000

-

-2100 000

Samazināti izdevumi jaunas ultrasonogrāfijas iekārtas iegādei, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.1.3.apakšpunktam un 7.punktam

187 550

-

-187 550

Samazināti izdevumi jaunas magnētiskās rezonases iekārtas iegādei, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.1.4.apakšpunktam un 7.punktam

3900 000

-

-3900 000

Samazināti izdevumi Komperatīvā genoma hibridizācijas (CGH), viena nukleotīda polimorfizma (SNP) skenera un nākamās paaudzes sekvenēšanas (NGS) iekārtas iegādei, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.1.5.apakšpunktam un 7.punktam

484 000

-

-484 000

Samazināti izdevumi Sekvenēšanas platformas ar datoraprīkojumu iegādei, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.1.6.apakšpunktam un 7.punktam

193 579

-

-193 579

Citas izmaiņas

484 772

24465 549

23980 777

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu endoprotezēšanas pakalpojumus stacionārā, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.8.1.apakšpunktam

-

2613 306

2613 306

Palielināti izdevumi, lai saīsinātu darbnespēju un nodrošinātu pasākumus prognozējamās invaliditātes novēršanai, lai mazinātu ilgstošu slimošanu personām darbspējīgā vecumā, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.8.2.apakšpunktam

-

2564 029

2564 029

Palielināti izdevumi, lai veiktu aknu transplantācijas operācijas, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.8.3.apakšpunktam

-

282 209

282 209

Palielināti izdevumi, lai veiktu pacientu izmeklēšanu pirms ortotopiskas aknu transplantācijas stacionārā, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.8.4.apakšpunktam

-

63 707

63 707

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu hronisko pacientu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.8.5.apakšpunktam

-

5437 798

5437 798

Palielināti izdevumi, lai segtu prognozēto ārstēšanas izmaksu pieaugumu stacionārā sakarā ar onkoloģisko pacientu skaita palielināšanos, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.8.6.apakšpunktam

-

2462 239

2462 239

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu manipulācijas (operācijas un personalizētās ārstēšanas noteikšana pēc -in situ hibridizācijas metodes) Valsts patoloģijas centrā, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.8.7.apakšpunktam

-

354 896

354 896

Palielināti izdevumi, lai turpinātu pakalpojuma programmu “Aortālā vārstuļa transkatetrāla implantācija (TAVI)”, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.8.8.apakšpunktam

-

1891 020

1891 020

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu jaundzimušo skrīningu veikšanu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.8.9.apakšpunktam

-

470 360

470 360

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu paliatīvo pakalpojumu pieejamību VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.8.10.apakšpunktam

-

509 973

509 973

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu akūto rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību stacionāros, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.8.11.apakšpunktam

-

 

2517 734

 

2517 734

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu subakūto rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību stacionāros, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.8.12.apakšpunktam

-

2648 681

2648 681

Palielināti izdevumi, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību valsts budžeta finansētajās stacionārajās psihiatriskajās veselības aprūpes iestādēs, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.8.13.apakšpunktam

-

863 406

863 406

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu iespēju vecākiem uzturēties kopā ar bērnu stacionārā, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.8.14.apakšpunktam

-

14 021

14 021

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu darba samaksas palielināšanu pārējam personālam, kas nav ārstniecības personas, saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.3.5.apakšpunktam

-

1834

1 834

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Satversmes tiesas 2018.gada 15.maija sprieduma lietā Nr.2017-15-01 “Par Ārstniecības likuma 53.1 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 107.pantam” izpildi, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra sēdes protokola Nr.56 46.§ 2.punktam

-

1770336

1770 336

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

484 772

-

-484 772

Samazināti izdevumi norēķinu veikšanas ar ES un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotājiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem nodrošināšanai, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”

73 800

-

73 800

Samazināti izdevumi īpašas programmas izveides pieaugušo reto slimību medikamentozai ārstēšanai nodrošināšanai, kompensējamo medikamentu pēc plaušu transplantācijas un kompensējamo medikamentu bērniem nodrošināšanai, reto slimību ārstēšanas nodrošināšanai, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” (209814 euro), apakšprogrammu 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē” (91729 euro), apakšprogrammu 33.12.00 “Reto slimību ārstēšana” (109429 euro)

410 972

-

-410 972