Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt plānveida stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto plānveida veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas. Kā arī tiek nodrošināta norēķinu veikšana ar ES un Eiropas Ekonomiskas zonas dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotajiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās sniedz plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, (skaits)

38

38

38

38

38

Plānveida hospitalizācijas (skaits)

75 483

75 200

100 156

96 835

96 835

Vidējais ārstēšanās ilgums, (gultasdienu skaits uz vienu plānveida pacientu)

10,2

10

10

10

10

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada     plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

99 500 409

102 109 665

158 688 659

125 419 455

125 430 455

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

2 609 256

56 578 994

-33 269 204

11 000

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

2,6

55,4

-21,0

0,01

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

13 874 956

70 453 950

56 578 994

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

34 556 602

34 556 602

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu endoprotezēšanas pakalpojumus stacionārā, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.3.1.apakšpunktam

-

2 613 397

2 613 397

Palielināti izdevumi, lai saīsinātu darbnespēju un nodrošinātu pasākumus prognozējamās invaliditātes novēršanai ar mērķi novērst ilgstošu slimošanu personām darbspējīgā vecumā, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.3.2.apakšpunktam

-

2 564 029

2 564 029

Palielināti izdevumi, lai veiktu aknu transplantācijas operācijas, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.3.3.apakšpunktam

-

274 578

274 578

Palielināti izdevumi, lai veiktu pacientu izmeklēšanu pirms aknu ortotopiskas aknu transplantācijas stacionārā, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.3.4.apakšpunktam

-

59 124

59 124

Palielināti izdevumi,lai nodrošinātu hronisko pacientu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.3.5.apakšpunktam

-

5 437 810

5 437 810

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu onkoloģisko pacientu skaita un prognozēto ārstēšanas izmaksu pieaugumu stacionārā, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.4.1.apakšpunktam

-

2 462 239

2 642 239

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu patoloģijas centra izveidi, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.4.2.apakšpunktam

-

2 559 313

2 559 313

Palielināti izdevumi, lai turpinātu jauno pakalpojuma programmu "Aortālā vārstuļa transkatetrāla implantācija (TAVI)", pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.4.apakšpunktam un 7.punktam

-

1 875 000

1 875 000

Palielināti izdevumi, lai izveidotu jaunu endoprotezēšanas operāciju zāli, pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.1.3.apakšpunktam un 7.punktam

-

962 059

962 059

Palielināti izdevumi, lai izveidotu Valsts patoloģijas centrā jaunas manipulācijas, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.2.2.1.apakšpunktam un 7.punktam

-

327 585

327 585

Palielināti izdevumi, lai izveidotu jaunas manipulācijas urīnpūšļa un prostatas vēža diagnostikai un ārstēšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.2.2.2.apakšpunktam un 7.punktam

-

165 874

165 874

Palielināti izdevumi, lai iegādātos lineāro paātrinātāju, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.2.2.3.apakšpunktam un 7.punktam

-

2 500 000

2 500 000

Palielināti izdevumi, lai iegādātos mamogrāfijas iekārtas (ar stereotaktisko aprīkojumu vakuuma biopsijas veikšanai), pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.2.2.4.apakšpunktam un 7.punktam

-

250 000

250 000

Palielināti izdevumi, lai iegādātos Videocistoskopijas sistēmas komplektu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.2.2.5.apakšpunktam un 7.punktam

-

110 000

110 000

Palielināti izdevumi, lai iegādātos četras FibroScan iekārtas, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.3.2.1.apakšpunktam un 7.punktam

-

360 000

360 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu aknu elastogrammas ar FibroScan iekārtu izmeklējumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.3.2.2.apakšpunktam un 7.punktam

-

24 550

24 550

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu jaundzimušo skrīningu veikšanu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.4.2.apakšpunktam un 7.punktam

-

361 062

361 062

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu paliatīvo pakalpojumu pieejamību VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.6.2.apakšpunktam un 7.punktam

-

289 918

289 918

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu akūto stacionāra rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.7.1.apakšpunktam un 7.punktam

-

1 888 535

1 888 535

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu subakūto stacionāra rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.7.2.apakšpunktam un 7.punktam

-

1 986 239

1 986 239

Palielināti izdevumi, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību tāmes finansētajās stacionārajās psihiatriskajās veselības aprūpes iestādēs, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.5.1.apakšpunktam un 7.punktam

-

509 746

509 746

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu iespēju vecākiem uzturēties kopā ar bērnu stacionārā, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.5.2.apakšpunktam un 7.punktam

-

10 515

10 515

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pieejamību kaulu allotransplantātiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.1.1.apakšpunktam un 7.punktam

-

99 900

99 900

Palielināti izdevumi, lai iegādātos jaunu datortomogrāfu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.1.2.apakšpunktam un 7.punktam

-

2 100 000

2 100 000

Palielināti izdevumi, lai iegādātos jaunas ultrasonogrāfijas iekārtas, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.1.3.apakšpunktam un 7.punktam

-

187 550

187 550

Palielināti izdevumi, lai iegādātos jaunas magnētiskās rezonases iekārtas, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.1.4.apakšpunktam un 7.punktam

-

3 900 000

3 900 000

Palielināti izdevumi, lai iegādātos Komperatīvā genoma hibridizācijas (CGH), viena nukleotīda polimorfizma (SNP) skeneri un nākamās paaudzes sekvenēšanas (NGS) iekārtu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.1.5.apakšpunktam un 7.punktam

-

484 000

484 000

Palielināti izdevumi, lai iegādātos Sekvenēšanas platformu ar datoraprīkojumu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.1.6.apakšpunktam un 7.punktam

-

193 579

193 579

Citas izmaiņas

13 874 956

35 897 348

22 022 392

Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai ārstniecības personām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.1.5.apakšpunktam

-

9 909 763

9 909 763

Darba samaksas palielināšanai ārstniecības personām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.1.5.apakšpunktam

-

11 484 073

11 484 073

Darba samaksas palielināšanai pārējam personālam, kas nav ārstniecības personas, saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.3.5.apakšpunktam

-

1 635 618

1 635 618

Darba samaksas palielināšanai ārstniecības personām, kas sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, saistībā ar pagarinātā normālā darba laika atcelšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.5.2.apakšpunktam

-

887 751

887 751

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Satversmes tiesas 2018.gada 15.maija sprieduma lietā Nr. 2017-15-01 “Par Ārstniecības likuma 53.1 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 107.pantam” izpildi, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra sēdes protokola Nr.56 46.§ 2.punktam

-

2 653 891

2 653 891

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu bērnus ar elpošanas tehniskajiem palīglīdzekļiem ārpus ārstniecības iestādes un īstenotu uzraudzību par elpošanas tehnisko palīglīdzekļu ekspluatāciju, pārdalot finansējumu no Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 05.01.00 “Sociālās rehabilitācijas valsts programmas”, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 6.marta sēdes protokola Nr.14 17.§ 3.punktam

-

42 000

42 000

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

13 874 956

9 284 252

-4 590 704

Palielināti izdevumi (tai skaitā izdevumi saistībā ar plānotajiem ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 230 707 euro apmērā), lai nodrošinātu norēķinu veikšanu ar ES un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotājiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.19.00 “Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem”

-

555 986

555 986

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu finansējumu pakalpojumiem un manipulācijām, kas tiek pārcelti no dienas stacionāra uz stacionāro sadaļu atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta  noteikumiem Nr.555, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.16.00 „Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”

-

8 574 774

8 574 774

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana", lai nodrošinātu parenterāli lietojamo zāļu iegādi

-

153 492

153 492

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.04.00 „Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde”, lai Nacionālais veselības dienests daļēji nodrošinātu centralizēto medikamentu un materiālu iepirkšanu (parenterāli lietojamās zāles onkoloģisko slimību ārstēšanai)

1 119 265

-

-1 119 265

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammām - 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” 1 039 032 euro apmērā, 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 10 537 euro apmērā un 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana  ambulatorajā aprūpē” 110 841 euro apmērā

1 160 410

-

-1 160 410

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.04.00 “Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde”, lai nodrošinātu vakcinācijas kalendārā paredzēto vakcīnu iegādi atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra pasūtījumam un nodrošinātu bērnu vakcināciju pret vakcinācijas kalendārā norādītajām infekcijas slimībām 

506 597

-

-506 597

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības   nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs”, lai atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 379.2.punktam apmaksātu aprēķināto DRG grupu kompensāciju maksājumus

7 420 332

-

-7 420 332

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” 504 442 euro, apakšprogrammu 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana  ambulatorajā aprūpē” 611 528 euro, apakšprogrammu 33.12.00 “Reto slimību ārstēšana” 1 970 394 euro, apakšprogrammu 33.19.00 “Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpoumiem” 246 000 euro, apakšprogrammu 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 42 462 euro atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28. augusta noteikumiem Nr. 555

3 374 826

-

-3 374 826

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”, lai nodrošinātu datortehnikas nomaiņu neatliekamās medicīniskās palīdzības punktos un datu centra iekārtu nomaiņu un paplašināšanu, droša e-paraksta ieviešanu Elektroniskās Izsaukuma kartes parakstīšanai atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 2. un 4.punktam

237 183

-

-237 183

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2018.gada 3.maija noteikumu Nr.261 “Veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanas un atmaksāšanas kārtība” īstenošanu

56 343

-

-56 343