Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt plānveida stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto plānveida veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās sniedz plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, (skaits)

-

40

38

38

38

Plānveida hospitalizācijas (skaits)

-

75 800

75 200

75 200

75 200

Vidējais ārstēšanās ilgums, (gultasdienu skaits uz vienu plānveida pacientu)

-

11

10

10

10

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

99 793 392

102 109 665

102 109 665

102 109 665

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

99 793 392

2 316 273

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

2,3

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

58 820

2 375 093

2 316 273

 

Citas izmaiņas

-

2 375 093

2 375 093

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri (dotācija valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai) atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40, 43.§ 10.punktam

-

2 375 093

2 375 093

Vienreizēji pasākumi

58 820

-

-58 820

Samazināti izdevumi SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" stacionāram "Gaiļezers" pacientu rehabilitācijai nepieciešamā gaitas trenēšanas celiņa jeb tredmila iegādei 2017.gadam

9 900

-

-9 900

Samazināti izdevumi SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" stacionāram "Gaiļezers" pacientu rehabilitācijai nepieciešamās ķermeņa atslogošanas sistēmas iegādei 2017.gadam

19 400

-

-19 400

Samazināti izdevumi VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Rehabilitācijas nodaļai rokas attīstības funkcionēšanas ierobežojumu diagnostikai un rehabilitācijai nepieciešamā aprīkojuma iegādei 2017.gadam

14 520

-

-14 520

Samazināti izdevumi  Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas aktu zāles remontam 2017.gadam

15 000

-

-15 000