Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt plānveida stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto plānveida veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība*

Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās sniedz plānveida stacionāos veselības aprūpes pakalpojumus, (skaits)

-

-

40

40

40

Plānveida hospitalizācijas (skaits)

-

-

75 800

75 800

75 800

Vidējais ārstēšanās ilgums (gultasdienu skaits uz vienu plānveida pacientu)

-

-

11

11

11

Uzsāk plānot ar 2017.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

99 793 392

99 734 572

99 734 572

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

99 793 392

-58 820

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-0,1

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

99 793 392

99 793 392

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un prioritāri pasākumi

-

4 654 733

4 654 733

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta protokola Nr.41, 5.§ 22.punktam

-

1 095 913

1 095 913

Gaidīšanas rindu mazināšana plānveida stacionārajā veselības aprūpē atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta  protokola Nr.40, 59.§ 2.punktam

-

1 000 000

1 000 000

Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.07.00 "Valsts galvoto aizdevumu atmaksa" atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta  protokola Nr.41, 3.§ 9.punktam

-

2 500 000

2 500 000

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" stacionāram "Gaiļezers" pacientu rehabilitācijai nepieciešamā gaitas trenēšanas celiņa jeb tredmila iegāde atbilstoši priekšlikumam Nr.389 un Nr.366 2.lasījumam

 

9 900

9 900

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" stacionāram "Gaiļezers" pacientu rehabilitācijai nepieciešamās ķermeņa atslogošanas sistēmas iegāde atbilstoši priekšlikumam Nr.390 un Nr.367 2.lasījumam

 

19 400

19 400

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" Rehabilitācijas nodaļai rokas attīstības funkcionēšanas ierobežojumu diagnostikai un rehabilitācijai nepieciešamā aprīkojuma iegāde atbilstoši priekšlikumam Nr.392 un Nr.369 2.lasījumam

 

14 520

14 520

Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas aktu zāles remonts atbilstoši priekšlikumam Nr.635 un Nr.612 2.lasījumam

 

15 000

15 000

Strukturālas izmaiņas

-

95 138 659

95 138 659

Pārdale no likvidētās apakšprogrammas 33.01.00 „Ārstniecība” atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 31.maija protokola Nr.26, 39.§ 6.32.apakšpunktam

-

95 138 659

95 138 659