Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt no Krievijas Federācijas līdzekļiem kompensējamos veselības aprūpes budžeta izdevumus par Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpi.

Galvenās aktivitātes:

  • saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības 1994.gada 30.aprīļa vienošanos “Par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību” un saskaņā ar Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas un Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 1995.gada 15.decembra vienošanos “Par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru medicīnisko pakalpojumu izdevumu kompensācijas kārtību” no Krievijas Federācijas saņemto finansējumu izlieto norēķiniem par veselības aprūpes pakalpojumiem, par kompensējamiem medikamentiem un materiāliem, centralizēti iepirkto medikamentu iegādi un ar veselības aprūpes finansējuma administrēšanu saistītiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada prognoze 2022. gada prognoze

Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem nodrošināta veselības aprūpe

Krievijas Federācijas militā­rajiem pensio­nāriem nodrošināta veselības aprūpe ārstnie­cības iestādēs, kuras ir līgumattie­cībās ar Nacionālo veselības dienestu, (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

11 026 626

3 554 625

2 637 858

2 637 858

2 637 858

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-7472 001

-916 767

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-67,8

-25,8

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

916 767

-

-916 767

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

916 767

-

-916 767

Samazināti izdevumi medikamentu un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, kas 2019.gadā tika finansēti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma

916 767

-

-916 767