Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt veselības aprūpes budžeta izdevumu kompensāciju par Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpi Latvijā saskaņā ar 1994. gada 30. aprīļa Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos “Par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību” un saskaņā ar 1995. gada 15. decembra Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas un Latvijas Republikas Labklājības ministrijas vienošanos “Par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru medicīnisko pakalpojumu izdevumu kompensācijas kārtību”.

Galvenās aktivitātes:

saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības 1994. gada 30. aprīļa vienošanos “Par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību” un saskaņā ar Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas un Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 1995. gada 15. decembra vienošanos “Par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru medicīnisko pakalpojumu izdevumu kompensācijas kārtību” no Krievijas Federācijas saņemto finansējumu izlieto norēķiniem par veselības aprūpes pakalpojumiem, par kompensējamiem medikamentiem un materiāliem, centralizēti iepirkto medikamentu iegādi un ar veselības aprūpes finansējuma administrēšanu saistītiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem nodrošināta veselības aprūpe

Krievijas Federācijas militā­rajiem pensio­nāriem nodrošināta veselības aprūpe ārstnie­cības iestādēs, kuras ir līgumattie­cībās ar Nacionālo veselības dienestu (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 391 692

2 637 858

2 637 858

2 637 858

2 637 858

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-2 753 834

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-51,1

-

-

-