Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansiālu atbalstu konkrētiem mērķiem dažādām ārstniecības personu un pacientu nevalstiskajām organizācijām.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros iespēju robežās tiek nodrošināta valsts budžeta atbalsta sniegšana konkrētiem mērķiem dažādām ārstniecības personu un pacientu nevalstiskajām organizācijām – biedrībām, nodibinājumiem un organizācijām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

8 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

8 000

-8 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

8 000

8 000

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un prioritāri pasākumi

-

8 000

8 000

Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Liepājas nodaļas darbības nodrošināšana atbilstoši priekšlikumam Nr.453 un Nr.430 2.lasījumam

-

4 000

4 000

Liepājas Diabēta biedrības aktivitāšu nodrošināšana atbilstoši priekšlikumam Nr.451 un Nr.428 2.lasījumam

-

4 000

4 000