Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt finansiālu atbalstu konkrētiem mērķiem dažādām ārstniecības personu un pacientu nevalstiskajām organizācijām.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros iespēju robežās tiek nodrošināta valsts budžeta atbalsta sniegšana konkrētiem mērķiem dažādām ārstniecības personu un pacientu nevalstiskajām organizācijām – biedrībām, nodibinājumiem un organizācijām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Īstenota valsts apmaksāta psihosociālās rehabilitācijas programma

Valsts apmaksātā psihosociālās rehabilitācijas programma (skaits)

-

-

1

-

-

Īstenota programma “Jauniešu ar garīga rakstura traucējumiem  veselības un tiesību aizstāvība un izglītība”

Īstenota programma (skaits)

-

-

1

-

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

230 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

230 000

-230 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100,0

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

230 000

230 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

230 000

230 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Atbalsta sniegšana onkoloģisko pacientu biedrībai “Dzīvības koks”” īstenošanu atbilstoši priekšlikumam Nr.193  un  Nr.165 2.lasījumam

-

200 000

200 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Atbalsta sniegšana biedrībai “Papardes zieds”” īstenošanu atbilstoši priekšlikumam Nr.194 un  Nr.166 2.lasījumam

-

30 000

30 000