Programmas mērķis:

nodrošināt iespēju nozaru speciālistiem pārstāvēt Latvijas valsts intereses starptautiskajās organizācijās.

Galvenās aktivitātes:

veikt iemaksas starptautiskajās organizācijās, nodrošinot dalību un Latvijas valsts interešu pārstāvēšanu.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās

Starptautiskās organizācijas (skaits)

15

16

16

16

16

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

202 585

230 083

216 083

216 083

216 083

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

27 498

-14 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13,6

-6,1

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi kopā

230 083

216 083

-14 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

230 083

216 083

-14 000

Iemaksu veikšana Starptautiskajās un Eiropas organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), t.sk.:

230 083

216 083

-14 000

Starptautiskā metroloģijas organizācija (OIML)

1 628

1 628

-

Eiropas metroloģijas organizācija (WELMEC)

1 650

1 650

-

BIPM Metra konvencija

49 500

53 100

3 600

Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO)

26 384

26 384

-

Starptautiskā elektrotehniskā komiteja (IEC)

23 198

23 198

-

Eiropas standartizācijas komiteja (CEN)

32 907

40 938

8 031

Eiropas elektrotehniskā komisija (CENELEC)

18 497

22 900

4 403

Eiropas nacionālās  metroloģijas institūciju asociācija (EUROMET)

2 927

2 927

-

Eiropas Akreditācijas kooperācija (EA)

16 467

11 947

-4 520

Eiropas ceļojumu komisija (ETC)

20 500

20 550

50

Eiropas patērētāju organizāciju apvienība (BEUC)

1 280

1 280

-

Consumers International CI Starptautiskā patērētāju organizāciju savienība

3 500

3 500

-

Eiropas Enerģētikas Harta

6 444

-

-6 444

Ziemeļu Ministru Padomes sadarbības programma

13 226

2 411

-10 815

Starptautiskā Atjaunojamo energoresursu aģentūra (IRENA)

10 725

-

-10 725

Eiropas būvniecības kontroles konsorcija (CEBC)

1 250

1 250

-

Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija (ILAC)

-

520

520

Starptautiskais akreditācijas forums (IAF)

-

1 900

1 900