Programmas mērķis:

  • veicināt profesionālā dienesta karavīru atlases iespējas un sabiedrības izpratni par valsts aizsardzības jomu.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt un nodrošināt jauniešu apmācības procesu valsts aizsardzības jomā;
  2. izdot militāro žurnālu „Tēvijas Sargs”;
  3. gatavot foto materiālus un audiovizuālos materiālus par valsts drošības un aizsardzības tematiku publicēšanai un pārraidīšanai plašsaziņas līdzekļos;
  4. izveidot un uzturēt videomateriālu un foto materiālu datubāzi valsts aizsardzības jomā.

Programmas izpildītājs: Jaunsardzes un informācijas centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā

Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits)¹

7 134

7 800

9 000

11 500

14 000

Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits)

-

-

27 000

34 500

42 000

Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)

-

-

9 000

11 500

14 000

¹Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Apmācāmo jaunsargu skaits”

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 036 237

5 182 751

6 788 412

5 859 707

7 775 191

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 146 514

1 605 661

-928 705

1 915 484

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

70,7

30,1

-13,1

32,7

Atlīdzība, euro

1 568 664

1 892 170

2 417 011

2 807 321

3 248 541

Vidējais amata vietu skaits gadā

99

116

143

164

184

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 307

1 350

1 401

1 420

1 465

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

16 031

13 500

13 500

13 500

13 500

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 537 069

5 142 730

1 605 661

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

51 410

51 410

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta sēdes prot. Nr.41 5.§ 22.punktu

-

3 738

3 738

Informatīvi izglītojošas ceļojošas izstādes  “Latviešu leģionāri - kas viņi ir?” izveidei (Latvijas Nacionālo karavīru biedrība)

-

1 600

1 600

Grāmatas “Latviešu zvaigžņu stunda: sarunas par militārajām uzvarām” par latviešu karavīriem 2.pasaules karā izdošanai (Latvijas Nacionālo karavīru biedrība)

-

9 500

9 500

Pētījuma “Latvijas reģioni un valsts ārpolitika: Krievijas faktora izpēte” veikšanai (NVO Austrumeiropas politikas pētījumu centrs)

-

12 500

12 500

Atbalsts Zemessardzei (biedrība “Labākai ikdienai”)

-

6 177

6 177

Latviešu Virsnieku apvienībai, tās darbības nodrošināšanai

-

3 395

3 395

Piemiņas zīmes ģenerālim Pēterim Radziņam izgatavošanai un uzstādīšanai 11.novembra krastmalā, Rīgā (Ģenerāļa Pētera Radziņa biedrība)

-

4 500

4 500

Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai, tās darbības nodrošināšanai

-

10 000

10 000

Vienreizēji pasākumi

11 500

-

-11 500

Samazināti izdevumi Latvijas Nacionālo karavīru biedrības darbības nodrošināšanai

10 000

-

-10 000

Samazināti izdevumi biedrībai „FORTI PATRIA”

1 500

-

-1 500

Citas izmaiņas

3 525 569

5 091 320

1 565 751

Izdevumi izmaiņas Jaunatnes valstiskās audzināšanas sistēmas attīstībai, lai īstenotu jaunsargu mācību programmu un veicinātu bērnu un jaunsargu patriotisko audzināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta prot. Nr.46 102.§ 1.punktu

284 451

153 546

-130 905

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktajai JPI „NBS esošo spēju attīstībai nepieciešamās kapacitātes nodrošināšana un sociālo garantiju nodrošināšana aizsardzības nozarē strādājošajiem” saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu

85 162

111 435

26 273

Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas „Jaunatnes valstiskās audzināšanas sistēmas attīstība, tādejādi nodrošinot efektīvu rekrutēšanu” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokola Nr.61 27.§ 2.punktu

1 238 405

1 113 656

-124 749

Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu

334 005

181 029

-152 976

Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Jaunsardzes kustības attīstība” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot. Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu

1 583 546

3 531 654

1 948 108