Programmas mērķis:

atbalstīt mājokļu pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts galvojumus bankas aizdevumiem mājokļa iegādei vai būvniecībai;
  2. nodrošināt subsīdijas “Balsts” daudzbērnu ģimenēm bankas aizdevumiem mājokļa iegādei vai būvniecībai.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Atbalstīta mājokļu pieejamība

Izsniegtās garantijas mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem (skaits)1

2 906

-2

3 685

3 400

3 200

Sniegtas subsīdijas “Balsts” daudzbērnu ģimenēm (skaits)

-

-

400

400

-

Piezīmes.
1 Rādītājs līdz 2020. gadam bija paredzēts budžeta programmā 33.00.00 “Ekonomikas attīstības programma”.
2 Rādītājs 2020. gadam netika plānots, jo tam nebija paredzēts finansējums.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

10 203 380

9 100 000

6 000 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-1 103 380

-3 100 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-10,8

-34,1

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

10 203 380

10 203 380

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

5 000 000

5 000 000

Mājokļu garantiju atbalsta programma

-

5 000 000

5 000 000

Citas izmaiņas

-

5 203 380

5 203 380

Palielināti izdevumi mājokļu garantiju atbalsta programmas paplašināšanai (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.punktu)

-

1 603 380

1 603 380

Palielināti izdevumi subsīdiju “Balsts” nodrošināšanai daudzbērnu ģimenēm (MK 30.07.2020. rīkojums Nr.398 “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 11.00.00 “Demogrāfijas pasākumi””)

-

3 600 000

3 600 000