Programmas mērķis:

veicināt lielo investīciju projektu attīstību un valsts ilgtermiņa pētījumu programmas ietvaros augstu sasniegumu zinātnes un pētniecības projektu īstenošanu, kā arī atbalstīt mājokļu pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt valsts galvojumus bankas aizdevumiem mājokļa iegādei vai būvniecībai;

2) nodrošināt atbalstu lieliem investīciju projektiem;

3) augstu sasniegumu zinātnes un pētniecības projektu īstenošana.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Atbalstīta mājokļu pieejamība

Izsniegtās garantijas mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem (skaits)

2 743

3 685

640

3 200

-

Sniegtas subsīdijas “Balsts” daudzbērnu ģimenēm (skaits)

-

400

-

-

-

Izveidota programma “Inovāciju fonds (nozaru pētījumu programmas)”

Programmā “Inovāciju fonds (nozaru pētījumu programmas)” uzsākti pētniecības projektu virzieni, atbilstoši Latvijā apstiprinātajām Viedās specializācijas jomām (skaits)

-

-

3

3

3

Atbalsts lielajiem investīciju projektiem

Atbalstītie lielie investīciju projekti (skaits)

-

-

3

-

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

146 075 000

10 203 380

46 100 000

10 000 000

4 000 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-135 871 620

 35 896 620

-36 100 000

-6 000 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-93,0

351,8

-78,3

-60,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

9 603 380

45 500 000

35 896 620

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

45 000 000

45 000 000

Finanšu instruments aizdevumi investīciju projektiem ar kapitāla atlaidi

-

41 000 000

41 000 000

Inovāciju fonds (nozaru pētījumu programmas)

-

4 000 000

4 000 000

Citas izmaiņas

9 603 380

500 000

-9 103 380

Palielināti izdevumi mājokļu garantiju atbalsta programmai (MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 11.2.punkts)

-

500 000

500 000

Samazināti izdevumi Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumam “Mājokļu garantiju atbalsta programma” 

1 603 380

-

-1 603 380

Samazināti izdevumi valsts garantijām un subsīdijām “Balsts” daudzbērnu ģimenēm bankas aizdevumiem mājokļa iegādei vai būvniecībai (priekšlikums Nr.43 2.lasījumam)

8 000 000

-

-8 000 000