Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

37.04.00 Maksājumi starptautiskajās organizācijās

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas puses dalības maksas maksājumus starptautiskajās veselības un farmācijas nozares institūcijās atbilstoši noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināti maksājumi starptautiskajās veselības un farmācijas nozares institūcijās atbilstoši noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

368 622

368 962

381 341

381 341

381 341

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

340

12 379

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

0,1

3,4

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

368 962

381 341

12 379

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

368 962

381 341

12 379

Veselības ministrijas dalības maksas nodrošināšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

368 962

381 341

12 379

Pasaules Veselības organizācijai (PVO)

247 079

241 628

-5 451

PVO konvencijai par tabakas kontroli1

-

5 451

5 451

Starptautiskajai Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācijai

53 539

64 174

10 635

Starptautiskajai Sarkanā Krusta komitejai

26 532

26 532

-

Sarkanā Krusta Eiropas Savienības birojam

3 000

3 000

-

Ziemeļu dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības sekretariātam

17 792

17 792

-

Pasaules Antidopinga aģentūrai

10 588

10 588

-

Eiropas Medicīnas speciālistu apvienībai

2 531

2 500

-31

Eiropas Savienības Ārstu pastāvīgajai komitejai

2 809

4 257

1 448

Pasaules Ārstu asociācijai

3 045

3 372

327

Nacionālo Antidopinga organizāciju institūtam (iNADO)

2 047

2 047

-

Piezīmes.

Maksājums veicams reizi divos gados.