Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas puses dalības maksas maksājumus starptautiskajās veselības un farmācijas nozares institūcijās atbilstoši noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināti maksājumi starptautiskajās veselības un farmācijas nozares institūcijās atbilstoši noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

182 314

323 765

350 493

350 493

350 493

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

141 451

26 728

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

77,6

8,3

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

323 765

350 493

26 728

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

323 765

350 493

26 728

Veselības ministrijas dalības maksas nodrošināšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

323 765

350 493

26 728

Pasaules Veselības organizācijai (PVO)

241 628

247 079

5 451

PVO konvencijai par tabakas kontroli*

5 451

-

-5 451

Starptautiskajai Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācijai

30 262

53 539

23 277

Starptautiskajai Sarkanā Krusta komitejai

11 070

11 070

-

Sarkanā Krusta Eiropas Savienības birojam

3 000

3 000

-

Ziemeļu dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības sekretariātam

17 792

17 792

-

Pasaules Antidopinga aģentūrai

7 050

9 628

2 578

Eiropas Medicīnas speciālistu apvienībai

2 531

2 531

-

Eiropas Savienības Ārstu pastāvīgajai komitejai

2 581

2 809

228

Pasaules Ārstu asociācijai

2 400

3 045

645

* Maksājums veicams reizi divos gados.