Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas puses dalības maksas maksājumus starptautiskajās veselības un farmācijas nozares institūcijās atbilstoši noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

Galvenās aktivitātes:

tiek nodrošināti maksājumi starptautiskajās veselības un farmācijas nozares institūcijās atbilstoši noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

368 906

381 341

381 341

381 341

381 341

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

12 435

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

3,4

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

381 341

381 341

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

381 341

381 341

-

Veselības ministrijas dalības maksas nodrošināšana starptautiskajās organizācijās, tai skaitā:

381 341

381 341

-

Pasaules Veselības organizācijai (PVO)

241 628

247 079

5 451

PVO konvencijai par tabakas kontroli1

5 451

-

5 451

Starptautiskajai Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācijai

64 174

64 174

-

Starptautiskajai Sarkanā Krusta komitejai

26 532

26 532

-

Sarkanā Krusta Eiropas Savienības birojam

3 000

3 000

-

Ziemeļu dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības sekretariātam

17 792

17 792

-

Pasaules Antidopinga aģentūrai

10 588

10 588

-

Eiropas Medicīnas speciālistu apvienībai

2 500

2 500

-

Eiropas Savienības Ārstu pastāvīgajai komitejai

4 257

4 257

-

Pasaules Ārstu asociācijai

3 372

3 372

-

Nacionālo Antidopinga organizāciju institūtam (iNADO)

2 047

2 047

-

Piezīmes.
1Maksājums veicams reizi divos gados.