• finansēto projektu īstenošana

Programmas mērķis:

  • Aizsardzības ministrijas valdījumā esošo nekustamā īpašuma siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu ietvaros.

Galvenā aktivitāte:

  • organizēt būvniecības pasākumus oglekļa dioksīda emisijas un enerģijas patēriņa apkurei samazinājumam Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamajos īpašumos, uzlabojot to energoefektivitāti.

Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 990

-

134 511

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5 990

134 511

-134 511

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

100,0

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

134 511

134 511

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

134 511

134 511

Izdevumu palielinājums projektam EKII-1/4 “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūras virsnieku sapulču ēkā, Atmodas bulvārī 9, Liepāja”

-

134 511

134 511