Programmas mērķis:

  • Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu ietvaros.

Galvenā aktivitāte:

  • būvniecības pasākumu organizēšana oglekļa dioksīda emisijas un enerģijas patēriņa apkurei samazinājumam Aizsardzības ministrijas valdījumā esošos nekustamajos īpašumos, uzlabojot to energoefektivitāti.

Programmas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

134 511

228 730

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

134 511

94 219

-228 730

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

100,0

70,1

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

134 511

228 730

94 219

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

134 511

228 730

94 219

Izdevumu palielinājums projektam EKII-1/4 „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūras virsnieku sapulču ēkā, Atmodas bulvārī 9, Liepājā”

134 511

228 730

94 219