Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (Twinning) un neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning Light) projektu īstenošanu valstīs, kas atrodas ceļā uz dalību ES.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt atbalsta sniegšanu Gruzijai, pievienojoties konvencijām par tranzīta zonu un jaunas datorizētās tranzīta sistēmas (NCTS) ieviešanā;
  2. organizēt apmācības un pieredzes apmaiņas vizītes, lai celtu nodarbināto kvalifikāciju.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts ieņēmumu dienests un Finanšu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

363 781

170 107

57 972

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-193 674

-112 135

-57 972

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-53,2

-65,9

-100,0

×

Atlīdzība, euro

142 631

22 001

16 361

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

1

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

2 650

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

40 057

5 981

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

170 107

57 972

-112 135

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

170 107

57 972

-112 135

Twinning projekts “Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība”

170 107

51 045

-119 062

Twinning projekts “Atbalsta sniegšana Gruzijai, pievienojoties konvencijām par tranzīta zonu un jaunas datorizētās tranzīta sistēmas (NCTS) ieviešanā”

-

6 927

6 927