Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (Twinning) projekta “Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība” ieviešanu Horvātijas Republikā.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt vienas dienas konferences publiskā sektora, pašvaldību iestāžu un valsts kapitālsabiedrību amatpersonām;
  2. sagatavot noslēguma projekta ieviešanas ziņojumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Twinning projekta “Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība” ieviešana Horvātijas Republikā

Organizētas vienas dienas konferences publiskā sektora, pašvaldību iestāžu un valsts kapitālsabiedrību amatpersonām (kopumā vismaz 240 dalībniekiem) (skaits)

-

2

1

-

-

Sagatavots noslēguma projekta ieviešanas ziņojums (skaits)

-

-

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

237 762

523 653

170 107

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

285 891

-353 546

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

120,2

-67,5

-

-

Atlīdzība1euro

115 340

152 844

22 001

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

1

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

6 234

2 650

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

26 959

16 215

5 981

-

-

1 Atlīdzības izdevumos plānotas piemaksas projekta īstenošanā iesaistītajiem darbiniekiem un atlīdzība vienai amata vietai diviem mēnešiem

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

523 653

170 107

-353 546

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

523 653

170 107

-353 546

Twinning projekts “Iekšējās kontroles sistēmas un darba metodikas turpmāka attīstība”

523 653

170 107

-353 546