Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (Twinning) un neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning Light) projektu īstenošanu valstīs, kas atrodas ceļā uz dalību ES.

Galvenās aktivitātes:

  1. dalīšanās ar pieredzi starp Latvijas un Ziemeļmaķedonijas institūciju ekspertiem par iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita stiprināšanu;
  2. dalīšanās ar pieredzi starp Latvijas un Ziemeļmaķedonijas institūciju ekspertiem par krāpšanas apkarošanas un ES un valsts finanšu interešu aizsardzības pasākumiem un Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta (AFCOS) darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Twinning projekta “Budžeta plānošanas, izpildes un iekšējās kontroles funkcijas stiprināšana” ieviešana Ziemeļmaķedonijas Republikā

Konsultācijas iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jomā (skaits)

-

-

4

2

-

Konsultācijas krāpšanas apkarošanas un ES un valstu finanšu interešu aizsardzības jomā (skaits)

-

-

6

2

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

52 161

-

360 000

100 000

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-52 161

360 000

-260 000

-100 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

-72,2

-100,0

Atlīdzība, euro

9 101

-

145 950

57 350

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

360 000

360 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

360 000

360 000

Twinning projekts “Budžeta plānošanas, izpildes un iekšējās kontroles funkcijas stiprināšana”

-

360 000

360 000