Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (Twinning) un neliela apjoma mērķsadarbības (Twinning Light) projektu īstenošanu valstīs, kas atrodas ceļā uz dalību ES.

Galvenās aktivitātes:

1)   dalīties ar pieredzi starp Latvijas un Ziemeļmaķedonijas institūciju ekspertiem par iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita stiprināšanu;

2)   dalīties ar pieredzi starp Latvijas un Ziemeļmaķedonijas institūciju ekspertiem par krāpšanas apkarošanas un ES un valsts finanšu interešu aizsardzības pasākumiem un Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta (AFCOS) darbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Twinning projekta “Budžeta plānošanas, izpildes un iekšējās kontroles funkcijas stiprināšana” ieviešana Ziemeļmaķedonijas Republikā

Konsultācijas iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jomā (skaits)

-

4

2

2

-

Konsultācijas krāpšanas apkarošanas un ES un valstu finanšu interešu aizsardzības jomā (skaits)

-

6

2

2

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

43 329

360 000

100 000

84 000

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

316 671

-260 000

-16 000

-84 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

730,9

-72,2

-16,0

-100,0

Atlīdzība, euro

39 765

145 950

62 350

60 000

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

7 383

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

360 000

100 000

-260 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

360 000

100 000

-260 000

Twinning projekts “Budžeta plānošanas, izpildes un iekšējās kontroles funkcijas stiprināšana”

360 000

100 000

-260 000