Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

829 643

896 881

866 798

895 190

874 190

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

67 238

-30 083

28 392

-21 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,1

-3,4

3,3

-2,3

Atlīdzība, euro

547 266

618 019

613 952

613 952

613 952

Vidējais amata vietu skaits gadā

19

23

23

23

23

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 400

2 239

2 224

2 224

2 224