Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts uzraudzību un kontroli, dārgmetālu izstrādājumu jomā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) Regulu Nr.494/2011 par kadmija izmantošanas ierobežošanu juvelierizstrādājumos no 2011.gada 10.decembra, EK Regulu Nr.836/2012 par svina izmantošanas ierobežošanu juvelierizstrādājumos no 2013.gada 9.oktobra, EK Regulu Nr.301/2014 par hroma savienojumu izmantošanu ādas izstrādājumos (kaklarotu ādas daļas, rokassprādzes, pulksteņu siksnas) no 2015.gada 1.maija.

Galvenās aktivitātes:

  1. noteikt dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu proves, zīmogot, analizēt sastāvu, veikt ekspertīzes, kontrolanalīzes, novērtēšanu un izsniegt kvalitātes apliecības;
  2. zīmogot ar Latvijas proves iestādes zīmogu un proves zīmogu, veikt proves iestāžu zīmogu un proves zīmogu ekspertīzi;
  3. veikt ekspertīzi un novērtēšanu dārgakmeņiem un citu juvelierizstrādājumos izmantojamiem vērtīgajiem akmeņiem, izsniegt kvalitātes apliecības;
  4. reģistrēt vietas, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, un personiskos zīmogus;
  5. veikt pārbaudes vietās, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, kā arī sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem;
  6. novērtēt dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāvu attiecībā uz atbilstību preču drošuma prasībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts nodrošinās finansējuma pārskaitīšanu VSIA „Latvijas proves birojs” pasākumu īstenošanai

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu reģistrācija

Informācijas ievadīšana informatīvajā sistēmā un aktīvu ierakstu uzturēšana (ierakstu skaits)

2 042

1 800

2 000

2 000

2 000

Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes par marķēšanas, obligātās provēšanas, uzglabāšanas un preču drošuma prasību ievērošanu

Veiktas saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes visā valsts teritorijā (skaits)

142

150

210

210

210

Veiktas laboratoriskas ekspertīzes (skaits)

406

400

520

520

520

Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāva atbilstības novērtēšana preču drošuma prasībām

Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: caurskatīti izstrādājumi (skaits)

723 600

500 000

700 000

700 000

700 000

Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: laboratoriskas ekspertīzes (skaits)

2 015

2 000

2 500

2 500

2 500

Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošana ar speciāla dizaina gada atšķirības zīmēm

Dizaina izstrāde un instrumentu (gravēšanas programmas) izgatavošana (skaits)

-

-

1

-

-

Sagatavoti informatīvi materiāli (skaits)

-

-

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie resursi, euro

214 822

-

-

-

-

Kopējie izdevumi, euro

52 222

52 222

81 222

99 222

77 222

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

29 000

18 000

-22 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

55,5

22,2

-22,2

Finansiālā bilance, euro

162 600

×

×

×

×

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

-162 600

×

×

×

×

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

29 000

29 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

29 000

29 000

Palielināti izdevumi kontroles pasākumu veikšanai

-

25 000

25 000

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

4 000

4 000

Palielināti izdevumi Latvijas Proves biroja īstenojamo pasākumu nodrošināšanai Latvijas Valsts Simtgades programmas ietvaros, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.05.00 “Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem”

-

4 000

4 000