Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības joma:

 • Korupcijas novēršana un apkarošana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja galvenie pasākumi 2023. gadā:

 1. mazināt korupcijas riskus publisko iepirkumu un ES finansēto projektu īstenošanas gaitā, īpaši:
  • jomās, kurās īsteno finansiāli apjomīgākos projektus;
  • valsts un pašvaldību īstenotajos projektos un izsludinātajos iepirkumos;
  • Rail Baltica projekta ietvaros;
 2. pilnveidot praksi valsts amatpersonu iespējamas korupcijas rezultātā iegūtu līdzekļu atzīšanai par noziedzīgi iegūtiem un to konfiscēšanu valsts labā;
 3. nodrošināt efektīvu nacionālo pretkorupcijas politiku;
 4. veicināt neiecietību pret korupciju publiskajā un privātajā sektorā;
 5. īstenot digitālo transformāciju.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kopējo izdevumu izmaiņas no 2021. līdz 2025. gadam

Grafiks ar datiem un zaļiem stabiņiem

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidējais amata vietu skaits no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada
plāns

2024. gada
plāns

2025. gada
plāns

Vidējais amata vietu skaits gadā

140

171

171

171

171

Tajā skaitā:

 

 

 

 

 

Valsts pamatfunkciju īstenošana

Vidējais amata vietu skaits gadā

140

171

171

171

171

Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2023. līdz 2025. gadam

Nr.

p.k.

Pasākuma nosaukums

Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums

Izdevumi, euro /

 rādītāji, vērtība

Pamatojums

2023. gadā

2024. gadā

2025. gadā

1.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ēkas Citadeles ielā 1, Rīgā nomas maksas palielinājums

93 500

93 500

93 500

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.punkts

Ņemot vērā faktisko apsaimniekošanas pakalpojumu izmaksas un platību izmaiņas, veikt telpu nomas maksas pārrēķinu

93 500

93 500

93 500

Nodrošināta KNAB ēkas Citadeles ielā 1, Rīgā telpu nomas maksas izdevumu segšana

Nekustamā īpašuma nomas maksas palielinājums, salīdzinot ar 2022. gadu (%)

18

18

18

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

2.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja analītisko spēju stiprināšana, iegādājoties Maltego Enterprise un pievienojumprogrammas

31 192

31 192

31 192

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.punkts

Uzlabot analītisko uzdevumu izpildi, iegādājoties dažādus datu piekļuves moduļus vai pievienojumprogrammas

31 192

31 192

31 192

Nodrošināta analītiskā rīka iegāde un izmantošana automatizētas analīzes veikšanai

Maltego Enterprise licences lietošanas tiesības (skaits)

4

4

4

Pipl licences lietošanas tiesības (skaits)

4

4

4

SocialNet licences lietošanas tiesības (skaits)

4

4

4

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

3.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja analītisko spēju stiprināšana, iegādājoties Tableau lietojumprogrammu

16 530

16 530

16 530

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.punkts

Stiprināt analītiskās spējas, vienlaikus mazinot cilvēkresursu iesaisti un automatizējot anomāliju “sarkano karogu” identificēšanas iespējas

16 530

16 530

16 530

Komerciāli izstrādātas analītikas platformas Tableau iegāde, kas nodrošina datu pārvaldības modeļa izveidi un ļauj pārvaldīt uzkrāto analītisko informāciju

Tableau Creator licence (skaits)

4

4

4

Tableau Explorer licence (skaits)

13

13

13

Tableau Data Management licence (skaits)

1

1

1

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

4.

Biroja informācijas aizsardzība

20 831

-

-

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.punkts

Nodrošināt operatīvu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu informācijas iznīcināšanu, īpaši valsts apdraudējuma gadījumā

20 831

-

-

Nodrošināta universālā rūpnīcas smalcinātāja iegāde

Universāls smalcinātājs (skaits)

1

-

-

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

5.

Interaktīvas pretkorupcijas spēles izstrāde un integrēšana 10.-12. klašu mācību saturā

65 000

5 000

-

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.punkts

Sekmēt pretkorupcijas temata apgūšanu dažāda vecuma skolēnu auditorijās, t.sk. vidējās izglītības posmā, mācību procesu padarot atraktīvāku, izmantojot spēļošanas elementus un mūsdienu digitālās tehnoloģijas

65 000

5 000

-

Nodrošināta interaktīvas pretkorupcijas spēles izstrāde un tās integrēšana mācību saturā

Izstrādāta interaktīva spēle (skaits)

1

-

-

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

6.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vienotas informācijas sistēmas papildfunkcionalitātes nodrošināšana

37 000

-

-

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.punkts

Nodrošināt Elektronisko datu ievades sistēmas (EDIS) papildu funkcionalitātes izstrādi, uzlabot automatizēto atskaišu publicēšanu, kā arī informācijas izmantošanu dažādos griezumos

37 000

-

-

Uzlabota EDIS energonomika, datu iesniegšanas, izvades apstrādei un publicēšanas funkcionalitāte, izveidots izcenojumu par priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanu iesniegšanas un publicēšanas papildfunkcionalitātes modulis, izveidots paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanu iesniegšanas un to automatizētās apstrādes papildfunkcionalitātes modulis

EDIS statistisko datu ģenerēšanas papildfunkcionalitātes modulis (skaits)

2

-

-

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

7.

Mobilo iekārtu analīzes veikšanas tehniskais nodrošinājums un lietošanas tiesības

98 052

-

-

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.punkts

Attīstīt mobilo iekārtu analīzes veikšanas tehnisko nodrošinājumu

98 052

-

-

Iegādāta šifrēto mobilo iekārtu datu izgūšanas ierīce un veikta Biroja datu izgūšanas speciālistu apmācība

Mobilo iekārtu datu izgūšanas ierīce (skaits)

1

-

-

Apmācītie speciālisti (skaits)

2

-

-

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

8.

Vienvirziena datu plūsmas nodrošināšanas tehniskā ierīce un programmatūras lietošanas tiesības

109 150

3 757

3 757

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.punkts

Nodrošināt datu vienvirziena ienešanu Biroja Klasificētajā informācijas tīklā

109 150

3 757

3 757

Publiski pieejamo datu kolekciju droša ienešana Biroja klasificētajā datortīklā

Vienvirziena datu plūsmas diode (skaits)

1

-

-

Klēpjdators (skaits)

2

-

-

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

9.

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

33 632

44 843

44 843

 

MK 13.01.2023. prot. Nr.2 1.§ 2.punkts

Stiprināt kapacitāti, nodrošinot arī konkurētspēju ar darba tirgu

33 632

44 843

44 843

Attiecīgās mēnešalgas skalas minimuma nodrošināšana visiem valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem

Visiem nodarbinātajiem no 01.04.2023. mēnešalga nav zemāka par 2023. gada  mēnešalgu skalas attiecīgā mēnešalgu grupas minimumu (%)

100

100

100

Konkurētspējīga atalgojuma valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem ekspertiem un iestādes darbībai stratēģiski svarīgiem amatiem nodrošināšana

Eksperti, kuri nodarbināti iestādei stratēģiski svarīgos amatos un kuriem mēnešalga tiek noteikta virs 2023.gada mēnešalgu skalas attiecīgās mēnešalgu grupas minimālā apmēra no kopējā nodarbināto skaita iestādē (%)

100

100

100

01.00.00 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Kopā

504 887

194 822

189 822

-