Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. glabāt, realizēt vai iznīcināt ar krimināllietām saistītos lietiskos pierādījumus un arestēto mantu saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu krimināllietā;
  2. glabāt, realizēt vai iznīcināt administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentus saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Paaugstināta lēmumu izpildes efektivitāte

Izpildīti procesa virzītāju lēmumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem (skaits)

-

11 218

12 339

13 500

13 946

Lēmumu īpatsvars, kuru izpildē izmantoti komersantu pakalpojumi (%)

-

40

38

35

33

Izņemto transportlīdzekļu realizācija (skaits)

-

112

115

120

125

Izņemto mantu realizācija (skaits)

-

180

190

200

210

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 589 958

1 246 997

1 246 997

1 263 450

1 263 450

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-342 961

0

16 453

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-21,6

0

1,3

0