Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts materiālo rezervju gatavību katastrofu seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt valsts materiālo rezervju iegādi un atjaunināšanu;
  2. realizēt vai utilizēt no valsts materiālo rezervju nomenklatūras izņemtos valsts materiālo rezervju resursus.

Apakšprogrammas izpildītāji: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

118 107

41 471

41 471

41 471

41 471

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-76 636

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-64,9

-

-

-