Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas Republikas kā ES dalībvalsts saistību izpildi, piedaloties ES pašu resursu sistēmā atbilstoši attiecīgajam Eiropas Komisijas acquis communautaire (Eiropas Komisijas tiesību aktu un pienākumu kopums).

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Latvijas maksājumu ES budžetā izpildi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, regulām un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumiem ES pašu resursu sistēmā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumiem

Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos (% no kopējā maksājumu skaita)

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

223 325 907

282 100 000

272 560 000

319 670 000

338 700 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

58 774 093

-9 540 000

47 110 000

19 030 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

26,3

-3,4

17,3

6,0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

282 100 000

272 560 000

-9 540 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

282 100 000

272 560 000

-9 540 000

Kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, tai skaitā:

282 100 000

272 560 000

-9 540 000

Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Savienības budžetā

35 040 000

39 300 000

4 260 000

Pievienotās vērtības nodokļa resurss

34 150 500

37 007 000

2 856 500

Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves

195 433 500

178 340 000

-17 093 500

Apvienotās Karalistes korekcija un citām dalībvalstīm budžeta līdzsvarošanai piešķirtās atlaides

17 464 000

17 900 000

436 000

Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā

12 000

13 000

1 000