Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas Republikas kā ES dalībvalsts saistību izpildi, piedaloties ES pašu resursu sistēmā atbilstoši attiecīgajam Eiropas Komisijas acquis communautaire (Eiropas Komisijas tiesību aktu un pienākumu kopums).

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Latvijas maksājumu ES budžetā izpildi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, regulām un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumiem ES pašu resursu sistēmā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumiem

Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos (% no kopējā maksājumu skaita)

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

258 001 250

289 800 000

282 100 000

322 500 000

338 700 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

31 798 750

-7 700 000

40 400 000

16 200 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,3

-2,7

14,3

5,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

289 800 000

282 100 000

-7 700 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

289 800 000

282 100 000

-7 700 000

Kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, t. sk.:

289 800 000

282 100 000

-7 700 000

Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Savienības budžetā

32 880 000

35 040 000

2 160 000

Pievienotās vērtības nodokļa resurss

31 362 900

34 150 500

2 787 600

Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves

207 304 047

195 433 500

-11 870 547

Apvienotās Karalistes korekcija un citām dalībvalstīm budžeta līdzsvarošanai piešķirtās atlaides

18 242 053

17 464 000

-778 053

Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā

11 000

12 000

1 000