Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas Republikas kā ES dalībvalsts saistību izpildi, piedaloties ES pašu resursu sistēmā atbilstoši attiecīgajam Eiropas Komisijas acquis communautaire (Eiropas Komisijas tiesību aktu un pienākumu kopums).

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Latvijas maksājumu ES budžetā izpildi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, regulām un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumiem ES pašu resursu sistēmā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumiem

Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos (% no kopējā maksājumu skaita)

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

244 818 962

292 600 000

289 800 000

303 200 000

331 500 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

47 781 038

-2 800 000

13 400 000

28 300 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,5

-1,0

4,6

9,3

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

292 600 000

289 800 000

-2 800 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

292 600 000

289 800 000

-2 800 000

Kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, tai skaitā:

292 600 000

289 800 000

-2 800 000

Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Savienības budžetā

31 360 000

32 880 000

1 520 000

Pievienotās vērtības nodokļa resurss

28 305 295

31 362 900

3 057 605

Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves

216 650 905

207 304 047

-9 346 858

Apvienotās Karalistes korekcija un citām dalībvalstīm budžeta līdzsvarošanai piešķirtās atlaides

16 283 800

18 242 053

1 958 253

Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā

-

11 000

11 000