Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas Republikas kā ES dalībvalsts saistību izpildi, piedaloties ES pašu resursu sistēmā atbilstoši attiecīgajam Eiropas Komisijas acquis communautaire (Eiropas Komisijas tiesību aktu un pienākumu kopums).

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Latvijas maksājumu ES budžetā izpildi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, regulām un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumiem ES pašu resursu sistēmā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumiem

Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos (% no kopējā maksājumu skaita)

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

263 959 016

272 560 000

319 670 000

338 700 000

356 000 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8 600 984

47 110 000

19 030 000

17 300 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,3

17,3

6,0

5,1

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

272 560 000

319 670 000

47 110 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

272 560 000

319 670 000

47 110 000

Kārtējiem maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, tai skaitā:

272 560 000

319 670 000

47 110 000

Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Savienības budžetā

39 300 000

42 360 000

3 060 000

Pievienotās vērtības nodokļa resurss

37 007 000

39 160 000

2 153 000

Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves

178 340 000

218 996 000

40 656 000

Apvienotās Karalistes korekcija un citām dalībvalstīm budžeta līdzsvarošanai piešķirtās atlaides

17 900 000

19 140 000

1 240 000

Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā

13 000

14 000

1 000