Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas Republikas kā ES dalībvalsts saistību izpildi, piedaloties ES pašu resursu sistēmā atbilstoši attiecīgajam EK acquis communautaire (EK tiesību aktu un pienākumu kopums).

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Latvijas maksājumu ES budžetā izpildi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, regulām un EK iemaksu pieprasījumiem ES pašu resursu sistēmā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumiem

Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un EK iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos no kopējā maksājumu skaita (%)

100

100

100

100

100

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

287 376 213

319 670 000

355 970 000

364 830 000

373 200 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

32 293 787

36 300 000

8 860 000

8 370 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,2

11,4

2,5

2,3

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

319 670 000

355 970 000

36 300 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

319 670 000

355 970 000

36 300 000

Kārtējiem maksājumiem ES budžetā, tai skaitā:

319 670 000

355 970 000

36 300 000

Tradicionālo pašu resursu iemaksa ES budžetā

42 360 000

37 500 000

-4 860 000

Pievienotās vērtības nodokļa resurss

39 160 000

41 000 000

1 840 000

Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves

218 996 000

260 094 000

41 098 000

Apvienotās Karalistes korekcija un citām dalībvalstīm budžeta līdzsvarošanai piešķirtās atlaides

19 140 000

17 360 000

-1 780 000

Pārējās iemaksas ES budžetā

14 000

16 000

2 000