Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas Republikas kā ES dalībvalsts saistību izpildi, piedaloties ES pašu resursu sistēmā atbilstoši attiecīgajam EK acquis communautaire (EK tiesību aktu un pienākumu kopums).

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Latvijas maksājumu ES budžetā izpildi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, regulām un EK iemaksu pieprasījumiem ES pašu resursu sistēmā.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Veikti maksājumi saskaņā ar līgumiem, direktīvām, EK iemaksu pieprasījumiem

Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un EK iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos no kopējā maksājumu skaita (%)

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

320 673 784

355 970 000

373 760 000

362 830 000

368 850 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

35 296 216

17 790 000

-10 930 000

6 020 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,0

5,0

-2,9

1,7

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

355 970 000

373 760 000

17 790 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

355 970 000

373 760 000

17 790 000

Kārtējiem maksājumiem ES budžetā, tai skaitā:

355 970 000

373 760 000

17 790 000

 Eiropas Stabilitātītes mehānismā

-

1 970 000

1 970 000

Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves

260 094 000

269 897 000

9 803 000

Pievienotās vērtības nodokļa resurss

41 000 000

44 240 000

3 240 000

Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Savienības budžetā

37 500 000

40 330 000

2 830 000

Apvienotās Karalistes korekcija un citām dalībvalstīm budžeta līdzsvarošanai piešķirtās atlaides

17 360 000

17 301 000

-59 000

Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā

16 000

22 000

6 000