Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt finansējumu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes nodrošinātas ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām

Kārtējā saimnieciskajā gadā veikti pārskaitījumi atbilstoši VAS “Valsts nekustamie īpašumi” iesniegtajam finansēšanas grafikam un piešķirtajam finansējuma apjomam (%)

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

11 354 835

19 414 546

26 732 781

37 459 200

21 270 268

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8 059 711

7 318 235

10 726 419

-16 188 932

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

71,0

37,7

40,1

-43,2

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

19 414 546

26 732 781

7 318 235

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

19 414 546

18 671 586

-742 960

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai

3 686 170

8 146 824

4 460 654

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)

2 894 980

781 400

-2 113 580

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)

12 833 396

9 743 362

-3 090 034

Citas izmaiņas

-

8 061 195

8 061 195

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabinetā lemtajam (klasificēta informācija)

-

480 962

480 962

t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

7 580 233

7 580 233

Palielināti izdevumi UNESCO Pasaules kultūras mantojuma “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo valsts ēku bīstamības un avārijas situāciju novēršanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 12.punkts)

-

4 065 099

4 065 099

Palielināti izdevumi robežšķērsošanas vietu “Silene” un “Pāternieki” attīstības I posma īstenošanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 12.punkts)

-

2 034 814

2 034 814

Palielināti izdevumi vidi degradējošo un sabiedrības drošību apdraudošo valsts nekustamo īpašumu skaita samazināšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 12.punkts)

-

1 480 320

1 480 320