Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansējumu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem.

Galvenās aktivitātes:

  • atbilstoši Ministru kabinetā nolemtajam 2018. gadā VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par valsts budžeta līdzekļiem plāno īstenot šādus projektus:
    1. Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšana);
    2. muzeju krātuvju kompleksa būvniecība Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūve);
    3. Jaunā Rīgas teātra ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 25 rekonstrukcija.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts, kas nodrošina finansējuma pārskaitīšanu VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, lai nodrošinātu finansējumu būvniecības un rekonstrukcijas projektiem.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes nodrošinātas ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām

Kārtējā saimnieciskajā gadā veikti pārskaitījumi atbilstoši VAS “Valsts nekustamie īpašumi” iesniegtajam finansēšanas grafikam un piešķirtajam finansējuma apjomam (%)

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

14 410 171

15 593 576

19 414 546

17 369 748

23 537 503

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 183 405

3 820 970

-2 044 798

6 167 755

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,2

24,5

-10,5

35,5

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

15 593 576

19 414 546

3 820 970

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

15 593 576

19 414 546

3 820 970

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)

500 000

2 894 980

2 394 980

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)

10 474 231

12 833 396

2 359 165

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai

1 373 071

3 686 170

2 313 099

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ēkas Miera ielā 58A, Rīgā būvniecības projekta izdevumu segšanai

3 246 274

-

-3 246 274