Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansējumu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem.

Galvenās aktivitātes:

  • atbilstoši Ministru kabinetā nolemtajam 2017.gadā VAS “Valsts nekustamie īpašumi” plāno īstenot šādus projektus:
    1. Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšana);
    2. muzeju krātuvju kompleksa būvniecība Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūve);
    3. Jaunā Rīgas teātra ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 25 rekonstrukcija;
    4. ēkas Rīgā, Miera ielā 58A būvniecība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts, kas nodrošina finansējuma pārskaitīšanu VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, lai nodrošinātu finansējumu būvniecības un rekonstrukcijas projektiem

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Valsts pārvaldes iestādes un kultūras iestādes nodrošinātas ar mūsdienīgām, darbības specifikai un darba drošības prasībām atbilstošām telpām

Kārtējā saimnieciskajā gadā veikti pārskaitījumi atbilstoši VAS “Valsts nekustamie īpašumi” iesniegtajam finansēšanas grafikam un piešķirtajam finansējuma apjomam (%)

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

23 223 143

31 421 019

15 593 576

19 414 546

17 139 243

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8 197 876

-15 827 443

3 820 970

-2 275 303

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

35,3

-50,4

24,5

11,7

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

31 421 019

15 593 576

-15 827 443

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

31 421 019

15 593 576

-15 827 443

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)

10 578 671

10 474 231

-104 440

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" modernizācijas būvniecības darbu pabeigšanai

6 386 574

-

-6 386 574

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)

3 774 402

500 000

-3 274 402

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ēkas Rīgā, Miera ielā 58A būvniecības projekta izdevumu segšanai

3 525 346

3 246 274

-279 072

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai

2 710 426

1 373 071

-1 337 355

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” būvniecībai Ventspilī, Jūras ielā 34

2 422 337

-

-2 422 337

Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par kapitālieguldījumiem Rīgas pils priekšpils būvniecībā

2 023 263

-

-2 023 263