Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību un pēctecību.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt valsts nozīmes pasākumus;
  2. iesaistīt bērnus, jauniešus un pedagogus Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā;
  3. organizēt profesionālās pilnveides pasākumus;
  4. organizēt Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkus.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM, Valsts izglītības satura centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktība, saglabājot nemateriālo kultūras mantojumu, un veicināta skolēnu līdzdalība Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, pastiprinot kultūras labvēlīgo ietekmi uz bērnu un jauniešu vērtību sistēmas veidošanos, un radošo spēju attīstīšanu

Bērni un jaunieši iesaistīti Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā (skaits)

57 000

100 000

80 000

80 000

80 000

Izstrādāti metodiskie līdzekļi, t.sk. repertuāra krājumi (skaits)

3

3

3

3

3

Organizēti valsts nozīmes pasākumi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa pēctecības un nepārtrauktības nodrošināšanai (skaits)

6

20

20

20

20

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā iesaistīto pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi, semināri (skaits)

20

16

16

16

16

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

661 328

4 180 883

100 067

100 067

100 067

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 519 555

-4 080 816

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

532,2

-97,6

-

-

Atlīdzība, euro

441 385

620 618

80 541

80 541

80 541

Vidējais amata vietu skaits gadā

5,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 896

1 984

1 966

1 966

1 966

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

250 248

584 909

45 150

45 150

45 150

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

4 080 816

-

-4 080 816

t. sk.:

Citas izmaiņas

4 080 816

-

-4 080 816

Finansējuma samazinājums XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku nodrošināšanai

4 080 816

-

-4 080 816