Programmas mērķis:

  • Latvijas valsts drošības un nacionālo interešu aizstāvība.

Galvenās aktivitātes:

  1. ārvalstu izlūkdienestu darbības Latvijā identificēšana, kontrole un neitralizācija;
  2. Latvijas valstij nozīmīgas izlūkošanas informācijas ieguve ārvalstīs;
  3. pretizlūkošanas veikšana ārvalstīs, aizsargājot Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības;
  4. valsts noslēpuma, NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas aizsardzība.

Programmas izpildītājs: Satversmes aizsardzības birojs.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

11776143

14925317

15180113

37812673

40435947

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3149174

254796

22632560

2623274

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

26,7

1,7

149,1

6,9

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

312917

567713

254796

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

567712

567712

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai (klasificēta informācija)

-

567712

567712

Citas izmaiņas

312917

1

-312916

Samazināti izdevumi Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai

312917

-

-312917

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

1

1

ikgadējā transferta apmēra precizēšana

-

1

1