Programmas mērķis:

  • Latvijas valsts drošības un nacionālo interešu aizstāvība.

Galvenās aktivitātes:

  1. ārvalstu izlūkdienestu darbības Latvijā identificēšana, kontrole un neitralizācija;
  2. Latvijas valstij nozīmīgas izlūkošanas informācijas ieguve ārvalstīs;
  3. pretizlūkošanas veikšana ārvalstīs, aizsargājot Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības;
  4. valsts noslēpuma, NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas aizsardzība.

Programmas izpildītājs: Satversmes aizsardzības birojs.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

13 047 581

11 687 487

14 925 317

14 612 775

37 243 188

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-1 360 094

3 237 830

-312 542

22 630 413

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-10,4

27,7

-2,1

154,9

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

518 663

3 756 493

3 237 830

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 024 159

1 024 159

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšana (klasificēta informācija)

-

1 024 159

1 024 159

Citas izmaiņas

518 663

2 732 334

2 213 671

 1. Samazināti izdevumi Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai

518 288

-

-518 288

2.  Palielināti izdevumi Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai

-

2 732 334

2 732 334

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

375

-

-375

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadības un politikas plānošana"

375

-

-375