Programmas mērķis:

  • Latvijas valsts drošības un nacionālo interešu aizstāvība.

Galvenās aktivitātes:

  1. ārvalstu izlūkdienestu darbības Latvijā identificēšana, kontrole un neitralizācija;
  2. Latvijas valstij nozīmīgas izlūkošanas informācijas ieguve ārvalstīs;
  3. pretizlūkošanas veikšana ārvalstīs, aizsargājot Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības;
  4. valsts noslēpuma, NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas aizsardzība.

Programmas izpildītājs: Satversmes aizsardzības birojs.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

8 504 722

13 092 581

11 687 487

11 487 132

11 489 583

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 587 859

-1 405 094

-200 355

2 451

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

53,9

-10,7

-1,7

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 464 116

1 059 022

-1 405 094

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 059 022

1 059 022

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšana (klasificēta informācija)

-

1 059 022

1 059 022

Citas izmaiņas

2 464 116

-

-2 464 116

Samazināti izdevumi Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai (informācija klasificēta)

2 464 116

-

-2 464 116