Programmas mērķis:

  • Latvijas valsts drošības un nacionālo interešu aizstāvība.

Galvenās aktivitātes:

  1. ārvalstu izlūkdienestu darbības Latvijā identificēšana, kontrole un neitralizācija;
  2. Latvijas valstij nozīmīgas izlūkošanas informācijas ieguve ārvalstīs;
  3. pretizlūkošanas veikšana ārvalstīs, aizsargājot Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības;
  4. valsts noslēpuma, NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas aizsardzība.

Programmas izpildītājs: Satversmes aizsardzības birojs.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 950 243

8 717 982

13 092 581

10 628 465

10 946 398

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

767 739

4 374 599

-2 464 116

317 933

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,7

50,2

-18,8

3,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4 374 599

4 374 599

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

2 461 992

2 461 992

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai (informācija klasificēta), ievērojot 2016. gada 18.augusta  Ministru kabineta sēdē ( protokola Nr.41 5.§ 17.punkts) nolemto

-

2 461 992

2 461 992

Citas izmaiņas

-

1 912 607

1 912 607

Palielināti izdevumi Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai (informācija klasificēta)

-

1 912 607

1 912 607