Programmas mērķis:

Latvijas valsts drošības un nacionālo interešu aizstāvība.

Galvenās aktivitātes:

1) ārvalstu izlūkdienestu darbības Latvijā identificēšana, kontrole un neitralizācija;

2) Latvijas valstij nozīmīgas izlūkošanas informācijas ieguve ārvalstīs;

3) pretizlūkošanas veikšana ārvalstīs, aizsargājot Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības;

4) valsts noslēpuma, NATO un ES klasificētās informācijas aizsardzība.

Programmas izpildītājs: Satversmes aizsardzības birojs.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

15 914 039

38 199 616

43 880 874

21 102 993

15 322 592

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22 285 577

5 681 258

-22 777 881

-5 780 401

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

140,0

14,9

-51,9

-27,4

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

5 681 258

5 681 258

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

3 119 144

3 119 144

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai (klasificēta informācija)

-

502 721

502 721

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai (klasificēta informācija)

-

1 573 000

1 573 000

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai (klasificēta informācija)

-

187 226

187 226

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai (klasificēta informācija)

-

162 662

162 662

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai (klasificēta informācija)

-

153 535

153 535

Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai (klasificēta informācija)

-

540 000

540 000

Citas izmaiņas

-

2 562 114

2 562 114

Palielināti izdevumi Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai (klasificēta informācija)

-

2 562 114

2 562 114