Programmas mērķis:

  • atbalstīt aktuālāko drošības pasākumu realizāciju. Saskaņā ar likuma „Par aviāciju” 27.panta piektajā daļā noteikto, Ministru kabinetam dots deleģējums katru gadu noteikt, kādiem mērķiem valsts budžeta dotācija tiks izmantota.

Galvenās aktivitātes:

  • kontrolēt izlidojošos pasažierus, reģistrēto bagāžu.

Programmas izpildītāji: Satiksmes ministrija, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””, Ventspils lidosta un Liepājas lidosta.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads(izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Izlidojošo pasažieru kontrole lidostā “Rīga”

Apkalpoti pasažieri1

8000

8 000

8 000

8 000

8 000

Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Rīga”

Skaits1

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta līguma ietvaros nodrošināta aviācijas drošības speciālistu darbība Ventspils lidostā2

Iesaistītie speciālisti (skaits)

3

3

2

2

2

Nodrošināta rentgena iekārtu apdrošināšana Ventspils lidostā

Apdrošinātas iekārtas (skaits)

1

1

1

1

1

Nodrošināta aviācijas drošības speciālista darbība Liepājas lidostā

Iesaistītie speciālisti (skaits)

1

1

1

1

1

Piezīmes.

Rādītāji ir indikatīvi. Tiks precizēti, kad būs lidostas valdes lēmums par 2020.gada budžeta apstiprināšanu, kur būs noteiktas 2020.gada prioritātes aviācijas drošības jomā.

2 Nosaka likuma “Par aviāciju” 27.2 panta trešā daļa un Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumi Nr.429 “Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam”, Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ventspils pilsētas domes un SIA ”Ventspils lidosta” 2015.gada 24.novembra Līgums par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ventspils lidosta”.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

82 418

82 418

62 418

72 418

72 418

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-20 000

10 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-24,3

16,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

20 000

-

-20 000

t.sk.

 

 

 

Citas izmaiņas

20 000

-

-20 000

Finansējuma pārdale uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” pieprasījumā iekļautā prioritārā pasākuma 2020. - 2022.g. "Atbalsta pasākumi Interneta protokola 6.versijas ieviešanai valsts pārvaldē" īstenošanai. (MK 17.09. 2019. prot. Nr.42, 34.§ 16.p.)

20000

-

-20 000