Programmas mērķis:

  • atbalstīt aktuālāko drošības pasākumu realizāciju. Saskaņā ar likuma „Par aviāciju” 27.panta piektajā daļā noteikto, Ministru kabinetam dots deleģējums katru gadu noteikt, kādiem mērķiem valsts budžeta dotācija tiks izmantota.

Galvenās aktivitātes:

  • kontrolēt izlidojošos pasažierus, reģistrēto bagāžu.

Programmas izpildītājs – Satiksmes ministrija, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””, Ventspils lidosta un Liepājas lidosta.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Izlidojošo pasažieru kontrole lidostā “Rīga”

Apkalpoti pasažieri

8 000

11 000

 

8 000

8 000

8 000

Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Rīga”

Skaits

6 000

8 000

6 000

6 000

6 000

Atjaunota lidlauka videonovērošanas sistēma Ventspils lidostā

Videonovērošanas sistēmas tehnika (skaits)

1

0

0

0

0

Sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta līguma ietvaros nodrošināta aviācijas drošības speciālistu darbība Ventspils lidostā*

Iesaistītie speciālisti (skaits)

3

3

3

3

3

Nodrošināta rentgena iekārtu apdrošināšana Ventspils lidostā

Apdrošinātas iekārtas (skaits)

1

1

1

1

1

Iegādāta šķidro sprāgstvielu atklāšanas sistēmas iekārta Liepājas lidostā  (SIA”Aviasabiedrība “Liepāja””)

Iekārtu skaits

1

-

-

-

-

Nodrošināta aviācijas drošības speciālista darbība Liepājas  lidostā

Iesaistītie speciālisti (skaits)

-

0

1

1

1

*Nosaka likuma “Par aviāciju” 27.2 panta trešā daļa un Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumi Nr.429 “Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam”, Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ventspils pilsētas domes un SIA ”Ventspils lidosta”  2015.gada 24.novembra Līgums par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ventspils lidosta”.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

79 945

82 418

82 418

82 418

82 418

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 473

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,1

-

-

-