Programmas mērķis:

atbalstīt aktuālāko drošības pasākumu realizāciju. Saskaņā ar likuma „Par aviāciju” 27.panta piektajā daļā noteikto MK dots deleģējums katru gadu noteikt, kādiem mērķiem valsts budžeta dotācija tiks izmantota.

Galvenās aktivitātes:

kontrolēt izlidojošos pasažierus, reģistrēto bagāžu.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””, Ventspils lidosta un Liepājas lidosta.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Izlidojošo pasažieru kontrole lidostā “Rīga”

Apkalpoti pasažieri (skaits tūkst.)1

8 000

8 000

2 839

5 000

6 600

Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Rīga”

Reģistrēta bagāža (skaits)1

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta līguma ietvaros nodrošināta aviācijas drošības speciālistu darbība Ventspils lidostā2

Ventspils lidostā iesaistītie speciālisti (skaits)

3

2

2

2

2

Nodrošināta rentgena iekārtu apdrošināšana Ventspils lidostā

Apdrošinātas iekārtas (skaits)

1

1

1

1

1

Nodrošināta aviācijas drošības speciālista darbība Liepājas lidostā

Liepājas lidostā iesaistītie speciālisti (skaits)

1

1

1

1

1

Piezīmes.
1 Rādītāji ir indikatīvi. Tiks precizēti, kad būs lidostas valdes lēmums par 2021. gada budžeta apstiprināšanu, kur būs noteiktas 2021.gada prioritātes aviācijas drošības jomā.
2 Nosaka likuma “Par aviāciju” 27.2 panta trešā daļa un MK 2015. gada 28.jūlija noteikumi Nr.429 “Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam”, Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ventspils pilsētas domes un SIA ”Ventspils lidosta” 2015. gada 24.novembra Līgums par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ventspils lidosta”.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

82 418

62 418

72 418

72 418

72 418

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-20 000

10 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-24,3

16,0

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

10 000

10 000

t.sk.

 

 

 

Citas izmaiņas

-

10 000

10 000

Palielināti izdevumi, ņemot vērā atjaunoto finansējumu, kas iepriekš bija pārdalīts uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” prioritārā pasākuma 2020.‑2022. gada “Atbalsta pasākumi Interneta protokola 6.versijas ieviešanai valsts pārvaldē” īstenošanai (MK 17.09. 2019. prot. Nr.42 34.§ 16.p.)

 

-

10 000

10 000