Programmas mērķis:

atbalstīt aktuālāko drošības pasākumu realizāciju. Saskaņā ar likuma „Par aviāciju” 27.panta piektajā daļā noteikto, MK dots deleģējums katru gadu noteikt, kādiem mērķiem valsts budžeta dotācija tiks izmantota.

Galvenā aktivitāte:

kontrolēt reģistrēto kravu vai bagāžu.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”, Liepājas lidosta.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam1

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Rīga”

Par budžeta līdzekļiem iegādātās kravu vai bagāžas kontroles iekārtās pārbaudītā reģistrēta bagāža (skaits)2

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Nodrošināta aviācijas drošības speciālista darbība Liepājas  lidostā

Liepājas lidostā iesaistītie speciālisti (skaits)

1

1

1

1

1

Piezīmes.

1 Darbība un ieguldījumi nav plānoti Ventspils lidostā, tādēļ darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji saistībā ar Ventspils lidostu ir svītroti.

2 Lidostai “Rīga” aviācijas drošības jomas būtiskākā prioritāte ir reģistrētās kravu vai bagāžas kontrole, tādēļ darbības rezultāts un to rezultatīvais rādītājs “Apkalpoti pasažieri” ir svītrots.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

62 418

72 418

72 418

72 418

72 418

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10 000

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,0

-

-

-