Programmas mērķis:

  • atbalstīt aktuālāko drošības pasākumu realizāciju. Saskaņā ar likuma „Par aviāciju” 27.panta piektajā daļā noteikto, Ministru kabinetam dots deleģējums katru gadu noteikt, kādiem mērķiem valsts budžeta dotācija tiks izmantota.

Galvenās aktivitātes:

  • kontrolēt izlidojošos pasažierus, reģistrēto bagāžu.

Programmas izpildītājs – Satiksmes ministrija, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” un Ventspils lidosta

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Izlidojošo pasažieru kontrole lidostā “Rīga”

Apkalpoti pasažieri (milj.)

0,015

0,011

0,011

0,011

0,011

Reģistrētās bagāžas kontrole lidostā “Rīga”

Skaits (milj.)

0,01

0,008

0,008

0,008

0,008

Atjaunota lidlauka videonovērošanas sistēma Ventspils lidostā

Videonovērošanas sistēmas tehnika (skaits)

-

1

0

0

0

Sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta līguma ietvaros nodrošināta aviācijas drošības speciālistu darbība Ventspils lidostā*

Iesaistītie speciālisti (skaits)

-

2

3

3

3

Nodrošināta rentgena iekārtu apdrošināšana Ventspils lidostā

Apdrošinātas iekārtas (skaits)

-

1

1

1

1

*Nosaka likuma “Par aviāciju” 27.2 panta trešā daļa un Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumi Nr.429 “Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam”, Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ventspils pilsētas domes un SIA ”Ventspils lidosta”  2015.gada 24.novembra Līgums par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ventspils lidosta”.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

82 418

79 945

82 418

82 418

82 418

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 473

2 473

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,0

3,0

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 473

2 473

 

Citas izmaiņas

-

2 473

2 473

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

2 473

 2 473