Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot sabiedrības veselības veicināšanas politiku, izglītot sabiedrības grupas jautājumos, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt iedzīvotāju informēšanu par veselīgu dzīvesveidu, veicot izglītojošus pasākumus un kampaņas, sadarbojoties ar pašvaldībām un izstrādājot informatīvus materiālus.

Apakšprogrammas izpildītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta iedzīvotāju informēšana par veselīgu dzīvesveidu

Izglītojoši pasākumi un kampaņas iedzīvotājiem par veselīga dzīvesveida jautājumiem (skaits)

13

12

10

10

10

Pašvaldību īpatsvars, kurās deleģēta kontaktpersona veselības veici­nāšanas jautājumos, (%)

94

95

94

94

94

Skolu īpatsvars, kuras ir iesaistītas Veselību veicinošo skolu kustībā, (%)

11,5

10,7

11,5

11,8

12,0

Pašvaldību īpatsvars, kuras iestājušās Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, (%)

94

95

94

94

94

Informatīvi materiāli mājas lapā www.spkc.gov.lv par veselīgu dzīvesveidu un epidemioloģisko drošību (skaits)48

189

125

-

-

-

No jauna izstrādāti informatīvi materiāli mājaslapā www.spkc.gov.lv par veselīgu dzīvesveidu un epidemioloģisko drošību (skaits)49

-

-

5

5

5

48 Rādītājs tiek plānots līdz 2018.gada un ar 2019.gadu tiek aizstāts ar jaunu rādītāju

49 Uzsāk plānot ar 2019.gadu

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

238 690

238 715

238 715

238 715

238 715

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

25

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-